Contact

Algemene vragen
Hieronder vindt u contactpersonenen voor een aantal specifieke onderwerpen. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u uw vraag stellen aan het algemene e-mailadres info@paulusgroep.nl.

Financiën
Als u vragen heeft met betrekking tot financiele zaken, afschrijvingen, contributie e.d. kunt u contact opnemen met onze penningmeester; Marijke. Zij is te bereiken via het e-mailadres penningmeester@paulusgroep.nl.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen moet óf schriftelijk óf per e-mail gebeuren bij de ledenadministratie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan. De ledenadministratie is te bereiken via ledenadministratie@paulusgroep.nl. Uiteraard geeft u het tevens door aan het betreffende speltakleiding!

Materiaal
Het komt regelmatig voor dat er spullen beschikbaar gesteld worden aan de Paulusgroep. Alhoewel we hier heel blij mee zijn, is het van belang om deze stroom te reguleren. Heeft u materiaal beschikbaar, neemt u dan contact op met het materiaalteam (materiaal@paulusgroep.nl).

Verhuur
Met vragen over het huren van de Orion neemt u contact op met Mathijs Verheggen, mathijs@paulusgroep.nl. Vragen rondom materiaalverhuur kunt u stellen aan het materiaalteam (materiaal@paulusgroep.nl).

Internetsite
Vragen over deze internetsite kunt u stellen aan Meinder Verheggen of Richard Puijk. Mailt u a.u.b. naar webmaster@paulusgroep.nl.

> Bovenstaande mensen zijn te e-mailen op hun voornaam@paulusgroep.nl.<