Groepshistorie

Historie van de St.Paulusgroep Hilversum

De oprichting
De Hilversumse scoutinggroep St.Paulus is opgericht op 3 september 1931 als onderdeel van de toenmalige “Katholieke Verkenners”. Het initiatief tot oprichting van de groep werd destijds genomen door het R.K. kerkbestuur St.Vitus en de eerste bijeenkomsten werden dan ook gehouden in het parochiehuis naast de St.Vituskerk. De meeste jeugdleden (welpen en verkenners) woonden toen in de directe omgeving van de Vituskerk in de wijk “Klein Rome”. De St.Paulusgroep groeide in de beginjaren zo voorspoedig dat het kerkbestuur grond beschikbaar stelde aan het Achterom 106 waarop in 1937 een voormalige directiekeet afkomstig van de Zuiderzeewerken werd neergezet. Dat was het eerste eigen clubhuis.

Nieuwbouw 1939
Vlak voor de oorlog werd de toeloop van leden echter zo groot dat de groep in tweeën werd gesplitst. In 1939 werd door het kerkbestuur besloten om op het terrein van de Vituskerk aan het Achterom een aantal volkstuinen op te offeren om daar een groot nieuw clubhuis voor de welpen en verkenners te bouwen. De architect was Nic.Andriessen en de aannemer Th. Fennis & zn. Voor en naast het nieuwe Hoofdkwartier lag een groot speelveld waar veel gepionierd werd en natuurlijk kampvuren werden gestookt.

De oorlogsjaren
In de oorlogsjaren werd de verkennerij door de duitsers verboden. Het clubhuis van de St.Paulusgroep heeft toen als Raadhuis van Hilversum onderdak geboden aan B&W en de gemeenteraad.

Na de oorlog groeide de groep explosief tot ver over de 100 jeugdleden in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. Op 10 mei 1956 werd met een fietsenrally het 25 jarig bestaan gevierd.

Brand HK in 1948

In 1948 werd het rechter spellokaal (hordehol) van het hoofdkwartier door een uitslaande brand verwoest. De oorzaak van de brand was de open haard. De rest van het gebouw werd dankzij de inwendige stenen brandmuur gespaard. Al spoedig na de brand werd dit gedeelte van het clubhuis opnieuw in dezelfde stijl opgebouwd en voorzien van een nieuwe open haard.

Aanleg Schapenkamp

In 1971 kregen de St.Paulusgroep te maken met de structuurplannen van de gemeente Hilversum waardoor we het grote speelveld moesten prijsgeven voor de aanleg van de nieuwe Schapenkamp die het begin was van een 4-baans city-ring. Er werden in die jaren veel gebouwen rond het clubhuis gesloopt maar het Scouting hoofdkwartier bleef dankzij vasthoudendheid van het Paulusbestuur overeind in de strijd. Door verkoop van de grond werd de gemeente toen eigenaar van het clubhuis en werd de St.Paulusgroep huurder. Het nieuwe adres van het clubhuis werd gewijzigd van Achterom 106 in Schapenkamp 206.

Deze nieuwe situatie was in 1975 aanleiding tot het oprichten van de Stichting Scouting St.Paulus die de belangenbehartiging van de groep als doelstelling had.

Op landelijk niveau was intussen het besluit genomen om de vier oude padvinders verenigingen te laten fuseren tot “Scouting Nederland”.

Kabouters en Gidsen
In 1978 werd besloten om een Kabouterkring op te richten, daarmee was de eerste speltak voor meisjes binnen de St.Paulusgroep een feit. Logisch dat de eerste kabouters in 1980 de gidsenleeftijd hadden bereikt waardoor weer een nieuwe speltak was ontstaan. De Rowans en de Stam draaiden al enige tijd in een gedeelte van het pand Rozenstraat 65/67 dat door de St.Paulusgroep werd gehuurd van de Heidepark.

Centrumschool
In het begin van 1980 kreeg de St.Paulusgroep te horen dat het clubhuis gesloopt zou worden om plaats te maken voor een nieuw te bouwen centrumschool. Het bestuur heeft 5 jaar lang moeten knokken om die bouwplannen tegen te houden, maar het is uiteindelijk gelukt om het clubhuis te behouden. De centrumschool is toen aan de Naarderstraat gebouwd. Het 50 jarig bestaan van het groepshuis aan de Schapenkamp is in mei 1989 op grootse wijze gevierd in aanwezigheid van burgemeester Mevr. Kraayeveld-Wouters en vele honderden Hilversummers die naar de open dag waren gekomen.

Bevers
Intussen was op 1 januari 1986 de jongste speltak De Bevers opgericht voor kinderen van 5-7 jaar. Wegens ruimtegebrek in het clubhuis werden de Bevers gehuisvest in het parochiehuis naast de Vituskerk waar de St.Paulusgroep in 1931 ooit was begonnen. In 1987 kregen de Bevers een groot speellokaal in het pas gerenoveerde Annagebouw (een voormalige noodschool) in de tuin van de Vituskerk.

Ondanks het feit dat de groep al op twee locaties was gehuisvest bleek er toch nog altijd onvoldoende ruimte te zijn voor de de oudste leeftijdsgroepen, de Rowans/Sherpa’s en de Stam. Voor deze speltakken werden na de huuropzegging van het pand Rozenstraat 67 in 1985 enkele kelderruimtes onder de Jozefkerk aan de Pelikaanstraat gehuurd.

Nieuwe namen
Op 3 september 1991 viert de groep het 60-jarig jubileum en wordt het nieuwe spelaanbod van Scouting Nederland “Scouting 2000” geïntroduceerd. Er ontstaan nieuwe namen voor de speltakken: de welpen en kabouters heten nu samen Esta’s, de gidsen en verkenners heten nu “Scouts”en de rowans en sherpa’s worden vanaf nu “Explorers”genoemd. Het zijn inmiddels ook allemaal gemengde speltakken. De Bevers behouden hun naam.

Brand !
Op zaterdagavond 12 september 1992 sloeg het noodlot toe en werd een groot deel van het prachtige clubhuis aan de Schapenkamp 206 door een uitslaande brand verwoest. Nog geen uur tevoren hadden de laatste paulusleden het gebouw verlaten. De brand blijkt in het scoutslokaal te zijn ontstaan, het lokaal dat bij de brand in 1948 werd gespaard. De brandweer weet de helft van het clubhuis te redden, maar het kan niet langer gebruikt worden. Alle speltakken draaien een week later tijdelijk in het Annagebouw want we kunnen 90 jeugdleden niet in de kou laten staan. Het bestuur zoekt in goede samenwerking met de gemeente naar een definitieve oplossing. Omdat herbouw van het afgebrande clubhuis aan de Schapenkamp voor de gemeente niet acceptabel was werd gezocht naar een geschikte locatie voor nieuwbouw.

De Orion
De keuze viel uiteindelijk op een prachtig gelegen terrein langs de heide aan de Orionlaan. Na 5 jaar kon hier prachtig nieuw groepshuis, nu eigendom van de St.Paulusgroep, worden gerealiseerd. Het gebouw is ontworpen door de architecten Fred Greven en Maarten Min en is met een vegetatiedak helemaal aangepast aan de natuurlijke omgeving. Op 6 september 1997 werd het nieuwe clubhuis “De Orion” feestelijk geopend.

Al direct na de opening was de aanmelding van nieuwe jeugdleden zo groot dat er een lange wachtlijst van kinderen uit de directe omgeving van de Orionlaan ontstond. Nog steeds is de belangstelling van nieuwe jeugdleden enorm dus er is voor de vele vrijwilligers van de St. Paulusgroep nog genoeg te doen.

Nieuwe leden
In 2004 kregen we er zelfs door omstandigheden bij een andere scoutinggroep veel nieuwe leiding en kinderen bij. Dit zorgde voor bijna een verdubbeling van de bestaande groep. De integratie is erg goed verlopen; na een half jaar leek het nooit anders geweest. Gemiddeld telt de St.Paulusgroep ongeveer 110 leden waarvan 85 jeugdleden.

Materiaalopslag Verrijzeniskerk
De hoeveelheid (kampeer)materiaal van de groep is eigenlijk altijd te groot geweest voor opslag in het eigen magazijn van het clubhuis. Groot kampmateriaal dat slechts incidenteel gebruikt wordt heeft in de loop der jaren op allerlei plaatsen in Hilversum (tijdelijk) onderdak gevonden o.a. in de kelders onder de Vituskerk, het St. Annagebouw, de kelders onder de Jozefkerk, bij carrosseriebedrijf Posthumus op de Franciscusweg en op diverse particuliere adressen. Toen in 2004 de Verrijzeniskerk aan de De Kupstraat aan de eredienst werd onttrokken kreeg de St.Paulusgroep van de nieuwe eigenaar toestemming om de kerk voor materiaalopslag te gebruiken.
Begin 2010 is de Verrijzeniskerk gesloopt. Het kampeermateriaal verhuist dan weer naar de kelders onder de St.Vituskerk die van 2002 tot 2010 een grote restauratie heeft ondergaan.
Inmiddels is op het terrein van De Orion een open buitenberging gebouwd voor groot materiaal en pionierhout. Tevens is een stalling voor de aanhangwagen gerealiseerd.

75-jarig jubileum St.Paulusgroep 2006
Het jubileumjaar werd gevierd met een groots jubileumkamp in Durbuy in de Belgische Ardennen waaraan alle speltakken –Bevers, Esta’s, Scouts en Explorers- deelnamen. Het kamp werd gehouden in een tropisch hete week van de maand juli waarin een droogte- en hitterecord werd gevestigd. Met in totaal 118 deelnemers was dit waarschijnlijk het grootste zomerkamp uit de Paulusgeschiedenis. Op 2 september waren veel oud-leden aanwezig op een gezellige reünie met aansluitende barbecue ter gelegenheid van het 75-jarig groepsjubileum.

85-jarig jubileum St.Paulusgroep 2016
Ook in 2016 werd er een jubileumkamp naar het buitenland georganiseerd. De reis ging dit keer naar Scoutingkampeerterrein Brexbachtal in Duitsland. Een uitje naar Phantasialand was voor de kinderen een hoogtepunt. Maar ook het uitgebreide klimparcours welke vlakbij het kampterrein gelegen was werd erg gewaardeerd.

In 2019 gonst het: er staat weer een volgend jubileumkamp aan te komen. In 2021 hoopt de groep haar 95 jarig bestaan te vieren. Scouting St. Paulus blijft een bloeiende groep met bevers, welpen, scouts en explo’s. Het onvolprezen MEK-systeem voor beginnende leiding, het enthousiasme van de omvang van de groep stam en Remisestam (‘voor uitgerangeerde leiding’) dragen hieraan in grote mate aan bij.

Dit overzicht van de geschiedenis van de St.Paulus is in 2004 geschreven door Maarten van Aken en later diverse malen aangevuld. Op www.oudbruin.info kunt u meer lezen over de geschiedenis van Hilversumse scoutinggroepen.